ABA

Aplikovaná Behaviorálna Analýza je aplikovaná časť vedy Behaviorálna Analýza, ktorá študuje vplyv faktorov prostredia na správanie. Na rozdiel od Experimentálnej Behaviorálnej Analýzy, ktorá skúma princípy správania bez ohľadu na ich praktické využitie sa Aplikovaná Behaviorálna Analýza zaoberá využitím týchto princípov na zlepšenie sociálne významných problémov. Je to moderná a dynamicky sa rozvíjajúca vedecká disciplína s vlastnou metodológiou a technológiou, ktorá je úspešne využívaná v mnohých oblastiach, v neposlednom rade vo vzdelávaní detí s PAS a inými vývinovými poruchami.