ABA a Autizmus

Aplikovaná Behaviorálna Analýza má dlhú a úspešnú históriu v intervencii u detí s Autizmom a v súčasnosti je v zahraničí považovaná za najefektívnejší prístup k ich vzdelávaniu. Viac ako 30 rokov aplikovaného výskumu a stovky kontrolovaných štúdií potvrdili, že využitie poznatkov a metód ABA vedú k výraznému zlepšeniu v mnohých oblastiach napr. reči a komunikácie, hry, sociálnych a akademických zručností.

V ABA programoch sú komplexné zručnosti rozložené na čo najjednoduchšie časti, ktoré sa dieťa učí v malých, merateľných a ľahko zvládnuteľných krokoch.

Všetko čo učíme zaznamenávame, analyzujeme a na základe týchto dát potom prispôsobujeme postupy pri učení tak, aby vyhovovali konkrétnemu dieťaťu.

Systematické a presné učenie cieľových zručností vedie k stále väčším repertoárom.  Dieťa sa učí ako sa učiť, zažíva úspech a stáva sa sebavedomým a kompetentným študentom.

Učenie v Abiatku prebieha hlavne v prirodzenom prostredí formou hry, využívajú sa materiály, témy a aktivity, ktoré dieťa prirodzene motivujú ku komunikácii a sociálnej interakcii.

Veríme, že bez ohľadu na závažnosť postihov a deficitov dieťaťa, je možné, aby pri správnom prístupe dieťa naplnilo svoj potenciál a aby robilo výrazné pokroky vo všetkých oblastiach.

Rodinám nesľubujeme vyliečenie detí z Autizmu, ani odstránenie všetkých symptómov. Snažíme sa deti efektívne učiť a ovplyvniť ich správanie tak, aby mohli žiť stále plnohodnotnejší život doma aj v komunite.