Workshopy

Srdečne Vás pozývame na sériu workhopov o Aplikovanej Behaviorálnej Analýze:

27.09.2017 “Moje dieťa má diagnózu Autizmu, čo teraz?”

Obdobie po tom, ako dieťa dostane diagnózu Autizmu je pre rodiča nesmierne náročné po všetkých stránkach. Na prednáške sa porozprávame o tom, ako postupovať v ďalších týždňoch a mesiacoch a ako sa zorientovať v záplave rôznych, často úplne protichodných informácií a rád. Povieme si, čo všetko môže rodič robiť pre to, aby pomohol svojmu dieťaťu, ako investovať svoj čas, energiu a financie tak, aby to prinieslo čo najväčší benefit dieťaťu a celej rodine. Vysvetlíme si, prečo je dôležitá včasná a intenzívna intervencia a ktoré prístupy majú evidenciu o efektivite. Viac sa potom zameriame na intervencie využívajúce aplikovanú behaviorálnu analýzu a možnosti ABA intervencií na Slovensku.

Pozvanie na školenie 27.9.2017 

Záväzná prihláška na školenie 27.09.2017

 

25.10.2017 “Od hry k spolupráci”

V tejto prednáške si povieme ako využívať hru a motiváciu na rozvíjanie spolupráce u detí s PAS. Naučíme sa identifikovať záujmy dieťaťa, určiť náročnosť rôznych požiadaviek a v kontexte hry systematicky pracovať na plnení požiadaviek od ľahkých po náročnejšie. Ukážeme si, ako zabezpečiť ochotnú spoluprácu dieťaťa v každodenných aktivitách a ako začíname pracovať na spolupráci v kontexte učenia.

15.11.2017 “Stratégie na rozvíjanie komunikácie u dieťaťa s PAS”

Sociálna interakcia a komunikácia je u detí s PAS jednou z oblastí najvýraznejších deficitov. V tejto prednáške si povieme o rôznych kategóriách reči a podrobnejšie sa budeme venovať tej najdôležitejšej – ako naučíme dieťa vypýtať si čo chce, potrebuje alebo vyjadriť čo nechce. Vysvetlíme si rôzne formy alternatívnej komunikácie a vyskúšame si základné techniky učenia u vokálneho dieťaťa a formou znakov aj u nevokálnych detí s PAS. Preberieme si rôzne stratégie, ktorými môžeme motivovať dieťa ku komunikácii s nami v hre a v každodenných aktivitách.

Pozvanie na školenie 15.11.2017 

Záväzná prihláška na školenie 15.11.2017

 

20.12.2017 “Pomóc, moje dieťa má zlý deň.”

Deti s PAS sa kvôli chýbajúcej schopnosti efektívne vyjadriť svoje potreby niekedy naučia, že krik, plač, popr. agresivita im pomôže získať obľúbené veci, pozornosť, či vyhnúť sa neobľúbeným aktivitám. Aplikovaná behaviorálna analýza nám ukáže, ako zistíme čo dieťa chce a ako ho naučíme získať to vhodnejším, alternatívnym správaním. Preberieme si rôzne stratégie prevencie problémového správania a tiež čo presne robiť v priebehu problémového správania tak, aby sa takéto správania objavovali stále menej.