Vitajte

Vitajte v Terapeutickom Centre Abiatko. V priateľskej atmosfére a vzájomnej podpore sa u nás denne stretávajú deti, rodičia a terapeuti s cieľom vytvoriť pre deti s diagnózou Autizmu kvalitné vzdelávacie programy  prispôsobené individuálnym potrebám každého dieťaťa a založené na poznatkoch Aplikovanej Behaviorálnej Analýzy.

Koláž