Kontakty

Terapeutické centrum ABiAtko, o.z.

Južná trieda 97, 040 01 KOŠICE

IČO: 42 325 676
DIČ: 2024008085
číslo účtu: 5051794456 / 0900
IBAN / SWIFT: SK9609000000005051794456 / GIBASKBX


pevná linka: 055/677-00-26

mobil: vedúci terapeut, Mgr. Mirka Čuchranová: 0905 560 398
mobil: predseda OZ, Ing. Ivana Pitoňáková: 0905 629 996
mail: abiatko@abiatko.sk


 

Copyright © 2016 Teraputické Centrum Abiatko