O nás

Terapeutické Centrum Abiatko ponúka deťom s diagnózou Autizmu a iných vývinových porúch vzdelávanie založené na Aplikovanej Behaviorálnej Analýze (ABA). Vzniklo spoluprácou rodičov a odborníkov s cieľom vytvoriť priestor na učenie hry, komunikácie a sociálnej interakcie, v ktorom by sme mohli ponúknuť každému dieťaťu  kvalitný a individualizovaný vzdelávací program.

Všetky programy sú klinicky vedené medzinárodne certifikovanou analytičkou Mgr. Zuzanou Maštenovou, BCBA, ktorá tímu terapeutov pravidelne poskytuje odborné vedenie a supervíziu.

Pretože vieme, že najlepším učiteľom dieťaťa je jeho rodič,  intenzívne sa venujeme vzdelávaniu rodičov formou priameho tréningu rodiča pri práci s dieťaťom, workshopov a prednášok. Okrem práce s rodinami, ktoré Abiatko každý deň navštevujú,  poskytujeme pravidelné  konzultácie rodinám zo vzdialenejších častí  regiónu.